Eerstelijns welzijnswerk

Het werk in de eerste lijn welzijnswerk richt zich op zelfredzaamheid en samenredzaamheid, met een sterke focus op ondersteunen en versterken van individuen en groepen mensen die het ‘net niet redden’. Het omvat een breed pakket aan diensten en producten die hieraan bijdragen. Hierin gaat het primair om ondersteuning en dienstverlening, hulpverlening, coördinatie, toeleiding naar zorg en het voorkomen en uitstellen van zwaardere zorg. Veel van deze dienstverlening bevindt zich op het snijvlak tussen welzijn en zorg.