Profielschets lid Cliëntenraad Ouderenwerk

Daar waar cliënt staat kunt u ook klant of deelnemer lezen.

 • U bent cliënt, mantelzorger en/of wettelijke vertegenwoordiger (geweest) van het ouderenwerk van Sterker sociaal werk. Of u bent anderszins duurzaam onderdeel van het sociale netwerk van een cliënt van het ouderenwerk. Of u bent cliënt, mantelzorger en/of wettelijk vertegenwoordiger (geweest) van het maatschappelijk werk van Sterker sociaal werk en u heeft affiniteit met (onze diensten voor) ouderen.
 • U stelt de belangen van cliënten van het ouderenwerk voorop en u bent in staat onderscheid te maken tussen het eigen persoonlijke belang en het gemeenschappelijke belang van cliënten.
 • U bent gemotiveerd en geïnteresseerd om vanuit cliëntperspectief zich een mening te vormen over diverse onderwerpen die het beleid en de diensten van het ouderenwerk betreffen.
 • U kunt goed samenwerken in teamverband.
 • U heeft goede sociale en communicatieve vaardigheden: luisteren, respectvol kunnen optreden, standpunten kunnen verwoorden.
 • U heeft voldoende tijd en energie voor vergaderingen, het lezen van stukken en om zich te verdiepen in bepaalde diensten van het ouderenwerk, al dan niet middels deelname aan werkgroepen. De tijdsinvestering is 60-80 uur op jaarbasis, afhankelijk van uw aandachtsgebied. De vergaderingen van de Cliëntenraad zijn overdag.
 • U gaat vertrouwelijk om met informatie.
 • U beschikt over een computer en e-mail.

Kosten die u maakt voor uw werk voor de Cliëntenraad worden vergoed.

De volgende personen kunnen geen lid zijn van de Cliëntenraad

 • Personen die een dienstverband hebben met Sterker sociaal werk, of minder dan twee jaar geleden een dienstverband met Swon het seniorennetwerk of NIM maatschappelijk werk.
 • Personen die gehuwd zijn of een duurzame relatie onderhouden met een medewerker van Sterker sociaal werk.
 • Leden van de Raad van Toezicht van Sterker sociaal werk.
 • Personen die werkzaam zijn voor afdelingen van organisaties die beleid bepalen wat van invloed is op Sterker sociaal werk en/of afdelingen die betrokken zijn bij de financiering van Sterker sociaal werk (bv. ambtenaren van relevante afdelingen in dienst van de gemeente; gemeenteraadsleden).

Reacties van kandidaten met een migratieachtergrond zijn zeer welkom.

Informatie en aanmelden
Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:
Mirjam Pepels, ondersteuner Cliëntenraad cr@swon.nl
Tel. 024 - 365 01 95 / 06 - 12 64 77 55