Swon en NIM zijn gefuseerd
Swon het seniorennetwerk en NIM maatschappelijk werk zijn gefuseerd per 1 januari 2017.
Daarbij blijft de dienstverlening aan (kwetsbare) ouderen behouden. Klanten en deelnemers van Swon-diensten zullen er nagenoeg niets van merken.

Eind 2015 heeft gemeente Nijmegen een verdere integratie van de W4 (vier grote Nijmeegse welzijnsorganisaties: NIM, Swon, Het Inter-lokaal en Tandem welzijn) geïnitieerd. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een fusievoornemen tussen NIM maatschappelijk werk en Swon het seniorennetwerk per 1 januari 2017. Het hoofddoel van de fusie is het tot stand brengen van een breed aanbod van eerstelijns welzijnswerk* voor individuen en groepen mensen van nul tot honderd die het op eigen kracht ‘net niet redden’. De ondersteuning aan (kwetsbare) ouderen blijft in de nieuwe organisatie een belangrijk specialisme en de dienstverlening van Swon blijft behouden.

Elkaar versterken op snijvlak welzijn en zorg voor nul tot honderd
De dienstverlening van Swon en NIM sluit goed op elkaar aan. De organisaties vullen elkaar aan en kunnen samen een compleet dienstenaanbod bieden op het snijvlak tussen welzijn en zorg, aan mensen van nul tot honderd. Beide organisaties richtten zich al op het versterken van Nijmegenaren die het op eigen kracht (net) niet redden. Hierbij ligt de focus vooral op het ondersteunen, begeleiden en toeleiden naar andere zorg als dat nodig is. Doel is bewoners in staat te stellen waar mogelijk op eigen kracht (met behulp van hun eigen netwerk) verder te gaan, en waar dit niet mogelijk is de benodigde ondersteuning te (blijven) bieden.

Voorbeelden van de dienstverlening van de nieuwe organisatie zijn: Sociale Wijkteams, schoolmaatschappelijk werk, praktische (vrijwilligers)diensten, ouderenadvies en dagbesteding.

Meerwaarde
Door het verbrede dienstenaanbod zal de interne afstemming tussen de afzonderlijke specialismen verbeteren, waardoor de kwaliteit van dienstverlening verbetert, evenals de doelmatigheid van de inzet van maatschappelijke middelen.
De fusie vergroot bovendien de economische weerbaarheid van de nieuwe organisatie, waardoor dienstverlening geborgd blijft voor de toekomst. Doordat de fusie een breder platform biedt voor het realiseren van (sociaal) ondernemerschap, kan beter geïnvesteerd worden in innovatie en toekomstgerichte dienstverlening. Gekozen is voor een volledige fusie, dus een volledige integratie van de beide huidige stichtingen. Doordat de organisaties elkaar aanvullen is de nieuwe organisatie meer dan alleen een optelsom van Swon en NIM, maar ontstaat er echt iets nieuws.

Nieuwe naam
Naar verwachting zal de nieuwe organisatie zich medio 2017 presenteren met een nieuwe naam, logo en huisstijl. Tot die tijd gebruiken Swon en NIM hun oude organisatienamen en communicatiemiddelen.