Meer over privacy

Alleen wat nodig is
Swon registreert alleen die gegevens die van belang zijn voor de dienstverlening aan u. Soms zijn dat alleen uw naam, adres en telefoonnummer, soms zijn dat ook financieel-administratieve gegevens (bijvoorbeeld uw rekeningnummer) of gegevens die betrekking hebben op de dienstverlening zelf (bijvoorbeeld de achtergrond van uw hulpvraag).

Uw gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers die daar recht toe hebben en worden zorgvuldig opgeborgen achter gesloten deuren of in computers met afgeschermde wachtwoorden. Twee jaar nadat de dienstverlening is beëindigd, worden de gegevens vernietigd.

Soms worden gegevens ook gebruikt om te onderzoeken of onze dienstverlening goed aansluit op de vragen die we van cliënten krijgen. Ook moeten we aan onze financiers kunnen verantwoorden waaraan het geld wordt besteed. Daarvoor moet Swon informatie kunnen leveren over bijvoorbeeld het aantal klanten van de ouderenadviseurs of het aantal vragen aan Swon. Dat gebeurt altijd anoniem, dus zonder dat herkenbaar is over wie het gaat.

Toestemming
Om u de juiste hulp te kunnen bieden, kan het soms nodig zijn dat een Swon-medewerker met iemand van een andere organisatie overlegt of bijvoorbeeld met uw huisarts. De medewerker van Swon bespreekt dat dan altijd eerst met u en vraagt uw toestemming om dat te doen. Ook geeft de medewerker alleen die informatie over u die echt nodig is voor de hulp.

Indien u van mening bent dat Swon de bepalingen van het Privacyreglement niet naleeft, meld het dan aan de betreffende medewerker. U kunt ook een klacht indienen.