Ouderenadviseur-op-bezoek-bij-klant-van-Swon

Swon in Sociaal Wijkteam

Als senior kunt u allerlei vragen hebben op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het Sociaal Wijkteam in uw wijk zoekt graag samen met u naar een praktische oplossing. Dat doen zij samen met u, maar ook met de mensen in uw directe omgeving en met vrijwilligers en organisaties in uw wijk.

In het Sociaal Wijkteam werken professionals van verschillende organisaties samen om bewoners zo snel en eficient mogelijk te kunnen helpen. Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is en zoekt naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met bewoners.

Ouderenadviseur: de ouderenspecialist in het Sociaal Wijkteam

Elk Sociaal Wijkteam heeft een ouderenspecialist: de ouderenadviseur.
Naast basiskennis op het gebied van zorg en ondersteuning heeft de ouderenadviseur veel specifeke kennis en contacten om uw vragen bij het ouder worden te beantwoorden.

Hoe neemt u contact op met het Sociaal Wijkteam?

  • Via de Info- en Advieslijn Stip - Sociaal Wijkteam: 088-0011300

De medewerkers van de Info- en Advieslijn denken graag met u mee en kunnen u desgewenst direct aanmelden bij het Sociaal Wijkteam.

Als u zich via internet wil aanmelden kunt u een ‘Aanmeldformulier Keukentafelgesprek’ downloaden.