Informele zorg

Swon besteedt namens de vier welzijnsorganisaties (W4) speciale aandacht aan informele zorg en we vervullen hierin een centrale rol. Dat wordt met een mooi woord ook wel 'uitvoeringsregisseur informele zorg' genoemd.

Wat is informele zorg
Informele zorg is een vorm van ondersteuning die náást de professionele, ofwel formele, zorg bestaat. Het gaat dan om mantelzorg (mantelzorg betekent dat u langdurig intensief zorgt voor een familielid of vriend) en de inzet van vrijwilligers om kwetsbare burgers te ondersteunen.

Onderlinge afstemming tussen professionals (formele zorg) en het informele netwerk is heel belangrijk, maar (nog) niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom zet Swon zich speciaal in om de verbindingen en samenwerking tussen formele en informele zorg te stimuleren. Bijvoorbeeld door 'speeddates' te organiseren. Dat zijn snelle ontmoetingsmarkten waarin leden van de Sociaal wijkteams en andere professionals kennis maken met de medewerkers en het aanbod van informele zorg. Ook hebben we i.s.m. de Vrijwilligerscentrale een scholingsaanbod voor vrijwilligers in de informele zorg ontwikkeld, zodat zij beter worden toegerust op hun (veranderende) taken.