Ouderenadviseur-op-bezoek-bij-klant-van-Swon

Begeleiding na partnerverlies

Na het overlijden van een levenspartner blijft de ander vaak achter met een gevoel van intens verdriet en gemis. Hoe moet je alleen verder? Het project Partnerverlies van Swon en het COiL (Centrum Ontmoeting in Levensvragen) kan praktische of emotionele ondersteuning bieden.

Met het project Partnerverlies krijgen 65-plussers een half jaar na het verlies van hun partner of huisgenoot een uitnodiging voor ondersteuning. Vaak moet er veel geregeld worden en kan ondersteuning op praktisch of emotioneel gebied welkom zijn.

Een ouderenadviseur van Swon kan samen met u bekijken welke ondersteuning welkom is. Hij of zij kan vervolgens praktische hulp regelen, bijvoorbeeld bij het wegwijs maken in de financiële administratie, voorzieningen of activiteiten. Bij vragen op het gebied van zingeving kan de ouderenadviseur doorverwijzen naar het COiL.

Meer informatie over dit project bij Swon.