Meldcode Ouderenmishandeling

Swon is verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de dienstverlening, ook aan ouderen die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld. Van de medewerkers die werkzaam zijn bij Swon wordt, op basis van deze verantwoordelijkheid, verwacht dat zij in alle contacten alert zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld en dat zij effectief reageren op deze signalen.
Swon heeft de wettelijke verplichting een meldcode vast te stellen zodat de medewerkers weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van ouderenmishandeling. Dit hebben we vastgelegd in het Protocol Ouderenmishandeling.
Wilt u meer weten over ouderenmishandeling? Bezoek dan deze site: Ouderenmishandeling Gelderland-Zuid.