Mijn naam is Riet Lamkamp en zit in de Cliëntenraad sinds eind 2013.
Ik ben jarenlang mantelzorger geweest van mijn inmiddels overleden man Frans. Hij heeft  voordat hij in het verpleeghuis kwam op de Dagbesteding van Swon gezeten.
Wij hebben drie dochters, twee schoonzoons en acht kleinkinderen met aanhang.
Als lid van de Cliëntenraad vind ik de zorg voor kwetsbare ouderen (waar Swon voor staat) van groot belang. Goede ondersteunings- en ontmoetingsmogelijkheden voor deze ouderen vind het belangrijk.
Om goed geïnformeerd te zijn vind ik dat het contact met cliënten en mantelzorgers van belang is. En daar zet ik mij voor in.