Gedragscode

Bij het aantrekken van nieuwe medewerkers gaan wij zeer zorgvuldig te werk. Dit heeft te maken met het feit dat u werkt met (mogelijk kwetsbare) senioren. Alle medewerkers - dus ook vrijwilligers en stagiaires - ontvangen bij aanstelling een gedragscode, waaraan zij zich uiteraard dienen te houden. Hierin is onder andere vastgelegd dat medewerkers op een correcte manier omgaan met vertrouwelijke gegevens.

Ook van klanten verwachten wij correct gedrag. Incorrect gedrag, zoals agressie tegenover onze vrijwilligers of professionals kan consequenties hebben voor de dienstverlening aan de betreffende klant.

Neem contact met ons op als u de gedragscode wilt inzien.