Ouderenadviseur-op-bezoek-bij-klant-van-Swon

Alles over ouder worden

Als senior kunt u allerlei vragen hebben op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Swon zoekt samen met u naar een oplossing. Senioren, hun familieleden, kennissen en buren kunnen bij ons terecht. Daarnaast neemt Swon deel aan de Stips en in de Sociale Wijkteams.
In het jaar dat u vijfenzeventig jaar wordt, krijgt u een aanbod voor een Welzijnsbezoek, waarbij een vrijwilliger u informeert over regelingen en voorzieningen. Een vergelijkbaar aanbod is het project In gesprek met 80-jarigen, waarbij een medewerker van Swon desgewenst bij u thuis komt.
Daarnaast adviseert Swon kleinschalige organisaties van en voor senioren.

Swon ondersteunt waar mogelijk seniorenorganisaties en geeft voorlichting. U kunt woonadvies krijgen om veilig en bewust in uw huis te kunnen blijven wonen.

Kosten
Onze informatie en adviezen zijn gratis.