Ouderenadviseur-op-bezoek-bij-klant-van-Swon

Ouderenadviseurs

De ouderenadviseur maakt graag tijd voor een gesprek bij u thuis. Hij of zij begeleidt en ondersteunt u en uw netwerk vanuit specifieke kennis over welzijn, wonen en zorg voor senioren. De ouderenadviseur kijkt daarbij steeds wat in uw situatie het beste is en zoekt onafhankelijk naar oplossingen. Twee van onze medewerkers richten zich speciaal op allochtone ouderen.
Naast basiskennis op het gebied van zorg en ondersteuning heeft de ouderenadviseur veel specieke kennis en contacten om uw vragen bij het ouder worden te beantwoorden. Hij of zij maakt deel uit van het Sociaal Wijkteam.

In het Sociaal Wijkteam werken professionals van verschillende organisaties samen om bewoners zo snel en eficient mogelijk te kunnen helpen. Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is en zoekt naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met bewoners.

U kunt de ouderenadviseur inschakelen via het Sociaal Wijkteam

Hoe neemt u contact op met het Sociaal Wijkteam?

  • Via Informatie- en Advieslijn: 088 - 00 11 300
    U kunt met uw vraag bellen naar de Informatie- en Advieslijn van Stip en Sociaal Wijkteam, via telefoonnummer 088 - 00 11 300.
    De medewerkers van de Informatie- en Advieslijn denken graag met u mee en kunnen u desgewenst direct aanmelden bij het Sociaal Wijkteam.

  • Zelf melden: www.stipnijmegen.nl
    Als u zich via internet wilt aanmelden: op www.stipnijmegen.nl kunt u een ‘Aanmeldformulier Keukentafelgesprek’ downloaden.